กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จับมือจัด “คาราวานแรลลี่เที่ยว 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก…ทริปแรลลี่ตามรอยพระบาท สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิด” ทั้งประเภทรถมอเตอร์ไซด์และรถยนต์ ในวันที่ 16-18 และ 23-25 มิถุนายน นี้ หวังโปรโมทการท่องเที่ยวเชื่อมโยงข้ามจังหวัด

 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายเสริฐ ไชยยาตานัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน นายวีระวุฒิ ต๊ะปินตา รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา นายวุฒิ ศรีอินทรัตน์ Head Creative Event จาก Forward Studio & Organizer และสองนักแสดง “เอ อรุชา โตสวัสดิ์” และ “เร แม๊คโดแนลด์” ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัด “คาราวานแรลลี่เที่ยว 4 จังหวัดล้านนาตะวันออก…ทริปแรลลี่ตามรอยพระบาท สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิด” ซึ่งเป็นกิจกรรมคาราวานแรลลี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ท่องเที่ยวล้านนาตะวันออก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย) ภายใต้โครงการคาราวานแรลลี่ท่องเที่ยวล้านนาตะวันออก เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หรือล้านนาตะวันออก มีความโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่าแก่ซึ่งบรรพบุรุษได้สั่งสมและถ่ายทอดเป็นมรดกอันทรงคุณค่า อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนมีเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงาม โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีก เนื่องจากความสะดวกในการเดินทาง ทั้งทางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถไฟและเครื่องบิน

การจัด “คาราวานแรลลี่เที่ยว ๔ จังหวัดล้านนาตะวันออก…ทริปแรลลี่ตามรอยพระบาท สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิด” ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 เป็นแรลลี่รถจักรยานยนต์ และวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 เป็นแรลลี่รถยนต์ บนเส้นทางจากจังหวัดแพร่ มุ่งสู่ น่าน-พะเยา และจุดหมายปลายทางที่จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยพระบาทรัชกาลที่ 9 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชุมชน ที่มีการเชื่อมโยงกันใน 4 จังหวัด สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการ โดยมีดาราดังร่วมทริป ได้แก่ “เอ อรุชา โตสวัสดิ์” และ “เรย์ แม๊คโดแนลด์”

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อสมัครได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ใน 4 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา แพร่และน่าน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ : 053-711805 และ 086-882-5110 นอกจากนั้นยังติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Tourdeeasternlanna (ตรูเดออีสเทอร์นล้านนา)