การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดงาน”เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (SICE : Surin International Cultural Exchange ) 2018″ ครั้งที่ 2 ขึ้น ในระหว่าง วันที่ 25-31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


โดยนำศิลปวัฒนธรรมจำนวน  15 ประเทศ ที่มีเอกลักษณ์ของแต่ประเทศถูกสรรสร้างแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อพัฒนาศาสตร์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ระดับสากล เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการใหม่ๆ สร้างเครือข่ายวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันในระดับนานาชาติ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนพาเหรดนานาชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานชาติการแสดงแบบผ้า และเครื่องแต่งกายนานาชาติ เป็นต้น

จากความรวมมือครั้งนี้จะเห็นเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม เพื่อให้นานาประเทศได้รับรู้และเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งในประเทศไทย ผ้าไหมเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ถึงความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ เมื่อนำมา ตัดเย็บในชุดต่าง ๆ สร้างดูเลอค่า น่าสวยใส และผ้าไหมของจังหวัดสุรินทร์ได้รับการกล่าวขานถึงความละเอียด มีการถักทอที่แตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ

สอบถามข้อมูลที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานสุรินทร์ โทร.044-514447-8