” ขุนเขา แห่งการปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา

ท่ามกลางขุนเขาที่ร่มรื่นด้วยแมกไม้  พันธุ์ไม้นานาพันธุ์ ณ สถานที่แห่งนี้ ท่านแม่ชีนลินรัตน์  สุทธิธรรมวิชญ์ (คุณแม่แก้ว) ได้อุทิศแรงกาย แรงใจ สังสรรค์ให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมอันกว้างใหญ่สวยงาม อบอวนไปด้วยความชุ่มชื่น มีบรรยากาศที่สงบเป็นสปายะเหมาะสำหรับการเจริญสมาธิ โดยสถานปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกานี้ เริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช  2548  ถึงปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด  44  ไร่    สถานธรรมแห่งนี้มีความยินดีที่จะเอื้อประโยชน์แก่  พุทธศาสนิกชนทั้งในท้องถิ่นทั่วประเทศ  และชาวพุทธนานาชาติทั่วโลก รวมถึงเป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทุกแห่งในประเทศ ในแต่ละปีมีผู้สนใจมาปฏิบัติธรรมมากกว่าหนึ่งหมื่นคน   เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 89 พรรษาวันที่ 5 ธันวาคม 2559 สถาบันแม่ชีไทย จึงได้จัดโครงการบวชเนกขัมมะ เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชแห่งแผ่นดิน   ครั้งแรกของผู้หญิงจากทั่วประเทศพร้อมใจเข้าร่วมบวชเนกขัมมะกว่า 509 คนสร้างขันติ วิริยะ บำเพ็ญบุญเดินธุดงค์ข้ามจังหวัดอุทัยธานีไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยระยะทางกว่า 29กิโลเมตรจากสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมีอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีและสำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา ต.บ้านกล้วย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์2559 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา บ้านบึง สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 08-9832-2529,08-1982-8937