ททท.สำนักงานนครสวรรค์ จัดงานแถลงข่าว ตามรอยเสด็จ…๑๑๑ ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอภิสรรค์ สง่าศรี, ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ นายวิสูตร บัวชุม และนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก นางไพลิน โตอิ้ม ร่วมกันแถลงข่าวและเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานที่จะจัดขึ้น

ตามรอยเสด็จ…๑๑๑ ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๐   โดยนครสวรรค์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดทุกๆ เดือนสิงหาคมของทุกปี ณ แต่ละอำเภอที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) เคยเสด็จประพาสต้น เหตุที่เรียกว่า “ประพาสต้น” นั้น เนื่องจากเมื่อเวลาจะประพาสแล้วไม่อยากให้ใครรู้ว่าจะเสด็จไป เพื่อใกล้ชิดกับประชาราษฎร์มากขึ้น ในการเสด็จฯ จะทรงเรือมาดเก๋ง ๔ แจว ๑ ลำ แต่เรือลำเดียวไม่พอบรรทุกเครื่องครัว จึงทรงซื้อเรือมาดประทุน ๔ แจว ที่แม่น้ำอ้อมแขวง จ.ราชบุรี ๑ ลำ โปรดให้เจ้าหมื่นเสมอใจราช เป็นผู้คุมเครื่องครัวไปในเรือนั้น เจ้าหมื่นเสมอใจราชมีชื่อเรียกว่า “อ้น” จึงทรงดำรัสเรียกเรือลำนั้นว่า “เรือตาอ้น” เรียกเร็วๆ จึงกลายเสียงเป็น “เรือต้น” ในปีนี้ งานตามรอยเสด็จ…๑๑๑ ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๐ จัดด้วยกันทั้งหมด ๗ พื้นที่ ได้แก่

๑.วัดพระปรางค์เหลือง ต.ท่าน้ำอ้อย  ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

๒.วัดเกาะหงส์ ต.ตะเคียนเลื่อน  ระหว่างวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

๓.วัดเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว  ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

๔.วัดหัวดงใต้ อ.เก้าเลี้ยว  ระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

๕.หน้าเทศบาลตำบลบ้านแดน อ.บรรพตพิสัย ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

๖.วัดเขาดินใต้ อ.เก้าเลี้ยว  ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

๗.วัดเขื่อนแดง (วัดศรีสุวรรณ) ต.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

จังหวัดนครสวรรค์นับว่ามีความสำคัญที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เคยเสด็จมณฑลนครสวรรค์ ๕ ครั้ง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๔๐๙ (รศ.๘๕) ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๔๔ (รศ.๑๒๐) ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๔๔๘ (รศ.๑๒๔) ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๔๔๙ (รศ.๑๒๕) และครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๔๕๗ (รศ.๑๒๗)

ไฮไลท์ในการจัดกิจกรรมของแต่ละแห่งจะแตกต่างกันไป อาทิ การจัดขบวนเรือเสด็จประพาสต้นจำลอง, การแต่งการย้อนยุคภายในงาน, นิทรรศการเสด็จประพาสต้น, การแสดงดนตรีออเคสตร้า ๔๐ ชิ้น ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เป็นต้นฯ

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่า  งานตามรอยเสด็จ…๑๑๑ ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ เป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญอย่างหนึ่งของชาวนครสวรรค์ เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดนครสวรรค์ ชาวบ้านแต่ละอำเภอจะแต่งกายย้อนยุค ทำอาหาร ขนมเพื่อต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน เสด็จประพาสต้นฯ อีกทั้งงานนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น เผยแพร่ความเป็นเอกลักษณ์ของชาวนครสวรรค์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมอีกด้วย จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงานตามรอยเสด็จ…๑๑๑ ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๐ ตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานนครสวรรค์โทร ๐๕๖ ๒๒๑๘๑๑-๒