จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดกิจกรรม งานถนนคนเดิน “ดูดินด่านเกวียน” ในวันที่ 15, 22 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00-20.00น. ณ ถนนสายวัฒนธรรมตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดนครราชสีมาและฟื้นฟูเศรษกิจด้านการท่องเที่ยว หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานกาณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

นายสมชาย ชมภูน้อย ผอ.ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า นครราชสีมา หรือที่เรียกว่า “โคราช” เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคอีสาน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๒๕๙ กิโลเมตร เป็นเมืองใหญ่บนดินแดนที่ราบสูง ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ผู้มาเยือนจะเพลิดเพลินกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งเดินป่าศึกษาธรรมชาติ พักผ่อนหย่อนใจริมอ่างเก็บน้ำ ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมโบราณ และเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน ทั้งยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารอีสานต้นตำรับ ก่อนกลับยังได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพร้อมซื้อหาสินค้าเกษตรหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีให้เลือกอีกมากมาย

โดยเฉพาะ หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา ไปประมาณ ๑๕ กิโลเมตร บ้านด่านเกวียนเป็นหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำมูล ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นเส้นทางการค้าระหว่างโคราชกับเขมร ชาวด่านเกวียนมีอาชีพทำนา ทำไร่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล และเริ่มเรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผาจากชาวข่า (ชาวเขาเผ่าหนึ่งตระกูลมอญ – เขมร เป็นชนพื้นเมืองเดิมที่มีถิ่นฐานอาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น้ำโขง) ในยุคแรกของการทำเครื่องปั้น จะทำไว้ใช้ในครัวเรือน เช่น โอ่ง ไห ครก ฯลฯ ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์มาเป็นเครื่องประดับ ของตกแต่งบ้านและจัดสวน ตลอดจนเป็นสินค้าส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ด้วยคุณสมบัติของดินด่านกวียนเมื่อเผาออกมาแล้วมีลักษณะเป็นสีสัมฤทธิ์ ที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน นอกจากนั้นหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ได้รับเลือกจากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบ เมื่อต้นปี ๒๕๔๘ หนึ่งใน ๔ แห่งของประเทศ

สำหรับกิจกรรมภายใน งานถนนคนเดิน “ดูดินด่านเกวียน” ที่มีความสำคัญและพลาดไม่ได้ กับ การประกวดปั้นโคมไฟแกะลายวิจิตร การแข่งขันประกวดเขียนลวดลายบนภาชนะดิยเผาด่านเกวียน กิจกรรม การเรียนรู้ DIY ภูมิปัญญาชาวบ้านกับเครื่องปั้นดินเผา “การปั้นดิน, การลงสี, เตาเผา” ออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ชุมชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลด่านเกวียน โทร. 0 4433 8105