เพื่อเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 แต่ในครั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนผู้มาเที่ยวงานทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยองอย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านเสมอ และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร โดยเทศบาลนครระยอง ร่วมกับ คณะกรรมการถนนคนเดิน ยมจินดา จังหวัดระยอง จะควบคุมทางเข้าออก ควบคุมจำนวนผู้เข้าชมงานไม่ให้แออัดจนเกินไป ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้งมีการลงทะเบียนผู้มาเที่ยวงานทุกท่าน #การ์ดต้องไม่ตก #ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน #ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดระยอง