จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับวัดโสธรวรารามวรวิหาร หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน กำหนดจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปี จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร และบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

    นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา กล่าวว่า งานเทศกาลกลางเดือนสิบสอง เริ่มงาน วันขึ้น 12 ค่ำ ถึงวันแรม 8 ค่ำ (เดือนพฤศจิกายน) ผู้ริเริ่มจัดงานกลางเดือน 12 คือโต้โผทรัพย์ เจ้าของละครคลองโสธร มูลเหตุมีอยู่ว่า ในปี พ.ศ. 2433 ประชาชนชาวโสธรประสบภัยข้าวยากหมากแพง ฝนแล้ง ข้าว และผลหมากรากไม้ไม่ได้ผล โรคห่า(อหิวาต์) และโรคพุพอง (ฝีดาษ) ระบาดไปทั่ว ผู้คนและสัตว์เลี้ยงล้มตายเป็นอันมาก ประชาชนทิ้งบ้านเรือนไร่นาเพื่อหนีโรคภัย ผู้เจ็บป่วยรอไม่ไหวก็รอวันตายเพราะหาหมอรักษาได้ยาก เมื่อถึงคราวเข้าตาจนเช่นนี้ บรรดาพุทธศาสนิกชนจะมีอะไรเป็นที่พึ่งยิ่งไปกว่าพระ ต่างคนจึงพากันบนบานต่อหลวงพ่อให้ช่วยลูกช้างด้วย บ้างก็ขอยาดี
หลวงพ่อ คือขี้ธูปบ้าง น้ำมนต์บ้าง ดอกไม้ที่บูชาบ้าง รับมาทานมาทา บ้างก็บนบานว่า ถ้าหายแล้วจะปิดทอง บ้างก็บนบานด้วยละครและมหรสพสมโภช คนไทยบนด้วยลิเก และละครแก้บน ฝ่ายจีนก็บนงิ้ว ล่อโก๊ สิงโต ฯลฯ ความศักดิ์สิทธิ์ของ
หลวงพ่อเป็นเรื่องมหัศจรรย์ยิ่งนัก จู่ ๆ ฟ้าฝน​ ซึ่งแห้งแล้งอยู่นานก็โปรยปรายลงมา พาให้ประชาชนเบิกบาน แผ่นดินชุ่มชื่น โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ หายเป็นปลิดทิ้ง ชาวบ้านชาวเมืองจึงร่วมกับนายทรัพย์จัดงานฉลองสมโภชหลวงพ่อครั้งใหญ่เพื่อแก้บน จึงเกิดงานนมัสการ หลวงพ่อโสธรและงานประจำปี มีการเฉลิมฉลองเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัด โดยมีกิจกรรมดังนี้

  • วันที่ 28 ตุลาคม 2563

    – เวลา 04.29 น. พิธีบวงสรวงสถานที่สำคัญ ได้แก่ องค์หลวงพ่อโสธร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง, ปู่ท้าวมหาพรหม

    – เวลา 05.19 น. ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

    – เวลา 07.45 น. ชมขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก

  • วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2563   ขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ  
  • วันที่ 28 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2563  งานประจำปีหลวงพ่อโสธร ปี63 12 วัน 12 คืน

นอกจากมางานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปีฉะเชิงเทราแล้ว อยากเชิญชวนมาสร้างสรรค์ประสบการณ์การท่องเที่ยว ด้วยการสร้างเรื่องราวการท่องเที่ยวจากกิจกรรมด้านสุขภาพและอาหารปลอดภัย เนื่องจากฉะเชิงเทรามีแม่น้ำบางปะกง เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ใช้ประโยชน์ทั้งการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมไปถึงแหล่งทำการประมง  โดยชูจุดเด่นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา อาทิ กุ้งแม่น้ำ มะม่วง ข้าว เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า สัมผัสกับประสบการณ์การกินอาหารถิ่นจากวัตถุดิบอาหารชุมชน ใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวที่ยาวนานยิ่งขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว โครงการพระราชดำริ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมชมขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางบก และทางน้ำ ทั้งนี้ ยังมีงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่องเที่ยวจากกิจกรรมด้านสุขภาพและอาหารปลอดภัย เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า สัมผัสกับประสบการณ์การกินอาหารถิ่นจากวัตถุดิบอาหารชุมชน ใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวที่ยาวนานยิ่งขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว โครงการพระราชดำริ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3851 4794 หรือ ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3851 4009