นครสวรรค์หรือที่เรียกขานปากน้ำโพ ถูกขนานนามเป็นทางผ่านขึ้นสู่ภาคเหนือ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ หลังเข้ามารับตำแหน่ง ไม่หยุดนิ่งลงพื้นที่ หาจุดเด่นดึงนักท่องเที่ยว ตั้งเป้าหมายกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก 3  ประเภท ทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยว Gen  Y ,กลุ่มสตรี,กลุ่มผู้สูงอายุ(กลุ่มเก๋า) พร้อมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับจังหวัดใกล้เคียง ยืนยัน อนาคตอันใกล้ นครสวรรค์จะไม่ใช่แค่ทางผ่าน จะต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวทางด้าน วัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่ยั่งยืนและเป็นประตูท่องเที่ยวสู่ภาคเหนือ

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่า หลังเข้ามาดูแลพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตรได้ไม่นาน กลับมองเห็นว่านครสวรรค์-พิจิตร มีอะไรดีหลายอย่าง ที่นักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่รู้ ซึ่งจากที่เราลงพื้นที่นั้น สามารถแบ่งทรัพยากรทางการท่องเที่ยวได้เป็น 4 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ 1 โบราณสถานและประวัติศาสตร์ 2 แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ 3 วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรมต่างๆ และ 4  อาหารและของฝาก

วิถีชีวิตชาวนครสวรรค์ หรือที่เรียกกันคือปากน้ำโพ มีวิถีชีวิตวัฒนธรรม การดำรงชีวิตมีรูปแบบ    อัตลักษณ์ของตัวเอง ที่จังหวัดนี้ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีน ไม่ใช่แค่ที่ตัวเมืองเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายอำเภอที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ  ความเก่าแก่ของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งส่วนใหญ่ทำอาชีพค้าขาย ปลูกสร้างบ้านเรือนร้านค้าทั้งที่เป็นบ้านไม้และตึกรางที่สะท้อนสถาปัตยกรรมของชาวจีน ซึ่งชาวจีนชุมชนบางชุมชนมีอายุกว่าร้อยปี นอกจากนี้ยังมีประเพณีแห่มังกรทองของจังหวัดนครสวรรค์ อันเลื่องลือถึงความสวยงามตระการตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์มากว่า 100 ปี

นอกจากนี้นครสวรรค์มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและทุกคนรู้จักดี เช่น บึงบอระเพ็ด ด้วยพื้นที่บึงนั้นกว่าแสนไร่ เป็นแหล่งน้ำจืด มีสัตว์น้ำและสัตว์ปีกมาอาศัยอยู่มากมาก โดยเฉพาะนกหลากหลายสายพันธุ์ ที่อพยพมาอยู่ที่นี่  มีบัวหลวง บัวแดง ที่บานสะพรั่งอย่างสวยงามตระการตาพร้อมรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังสามารถล่องเรือมาถ่ายรูปทิวทิศของบึงบอระเพ็ดยามพระอาทิตย์ขึ้นได้อย่างสวยงาม  บึงบอระเบ็ดจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี แต่ถ้าดูดี ๆ แล้วนั้น นครสวรรค์มีที่เที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจ  อำเภอตากฟ้า  มีทุ่งดอกทานตะวันสวยงามในช่วงต้นปี  นักท่องเที่ยวสามารถมาถ่ายรูปเพื่อเก็บความทรงจำ ของทุ่งดอกทานตะวัน    ที่อำเภอท่าตะโก มีวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ที่อยู่บนเขาซึ่งเจดีย์      พุทธคยาจำลอง เด่น เป็นสง่า ที่อำเภอไพศาลีมีเมืองโบราณเมืองเวสาลี ที่มีแนวกำแพงเมืองเก่า มีเจดีย์โบราณ  ที่ยังคงเห็นสภาพได้ชัดเจน เมื่อเลยไปนิดที่อำเภอหนองบัวมีวัดหนองกลับมีพิพิภัณฑ์ที่รวบรวมวัตถุโบราณไว้เป็นจำนวนมาก หากนักท่องเที่ยวเดินทางต่อด้วยเส้นทางหมายเลข 11 ก็จะเข้าสู่จังหัวดพิจิตร ที่อำเภอทับคล้อ โดยเฉพาะในช่วงเป็นเดือนกรกฎาคม-กันยายน จะมีดอกกระเจียวบานสวยงามในพื้นที่ป่าชุมชน ประมาณ 490 ไร่ ที่นี่ดอกกระเจียวอาจจะแตกต่างจากที่อื่นเนื่องจากมีขนาดที่ใหญ่ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ดอกกระเจียวยักษ์”  ด้วยเหตุนี้ นครสวรรค์ พิจิตร  สามารถสร้างเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันได้ด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางด้านโบราณสถาน วัฒนธรรมประเพณีและ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

หากนักท่องเที่ยวเดินทางจากกรุงเทพด้วยเส้นทางหลักสายเอเชียจุดแรกที่ไม่ควรพลาดในอำเภอตาคลีนั้นคือชุมชนจันเสน เป็นชุมชนโบราณสมัยธราวดีนอกจากนี้ยังมีผ้าทอจันเสนและวัดจันเสนที่สวยงาม จากนั้นเดินทางต่อมา นมัสการหลวงพรหมวัดช่องแค ต่อด้วยมานมัสการหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพที่นี้ยังมีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมให้ได้ชมอีกด้วย จากนั้นเดินทางต่อเข้าสู่ตัวเมืองนครสวรรค์ ที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสมากมายเช่น วัดจอมคีรีนาคบรรพต(วัดกบ)        วัดคีรีวงศ์บนยอดเขามีเจดีย์พระจุฬามณี ต่อด้วยไปสักการะขอพรศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ เจ้าแม่ทับทิม ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองปากน้ำโพ รวมทั้งนั่งเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

จากอำเภอเมืองแนะนำให้เดินทางต่อไปยังอำเภอแม่วงก์ซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงามในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ก่อนถึงอำเภอแม่วงก์สามารถแวะอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ในอำเภอแม่เปิน ทุ่งหินเทินแปลกตาสวยงามมากในอำเภอชุมตาบง มีหินที่แปลกประหลาดมีก้อนขนาดใหญ่ 2 ก้อนซ้อนกันอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมีลานหินอยู่จำนวนไม่น้อยเรียงรายอยู่เป็นจำนวณมากสวยงามแปลกตาเรียกว่าเป็น unseen ของนครสวรรค์ก็ว่าได้ แม่วงก์นับเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นอีกแห่งหนึ่งของนครสวรรค์ หากเดินทางต่อจากจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปพิชิตดอยโมกูจิในพื้นที่กำแพงเพชรได้อีกด้วย

อีกเส้นทางหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสมารถเดินทางท่องเที่ยวจากตัวเมืองนครสวรรค์ไปยังพิจิตรได้ด้วยเส้นทางหมายเลข 117 ผ่านอำเภอเก้าเลี้ยวที่นี่มีความน่าสนใจในเรื่องวิถีชีวิตชาวมอญมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางเกษตร เช่น ส้มแผ่น การปลูกสวนฝรั่ง ส่วนที่อำเภอบรรพตพิสัยมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นและสวยงามมากคือเขาหน่อ-เขาแก้ว การชมค้างคาวนับล้านตัวในยามเย็น จากนั้นก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวต่อไปยังจังหวัดพิจิตรที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณสถานที่น่าสนใจอีกมากมายเช่น หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน วัดท้ายน้ำ ที่อำเภอโพทะเล ชุมชนเก่าแก่ในหลายอำเภอของพิจิตรเช่นทับคล้อ ตะพานหิน รวมทั้งชุมชนเก่าวังกรดในเขตอำเภอเมือง เมื่อเข้าสู่ในเขตตัวเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดคือวัดท่าหลวง บึงสีไฟ เมืองเก่าพิจิตร เป็นต้น

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวอีกว่า ความสวยที่แตกต่างกันตามฤดูกาล ไม่ว่าจะหน้าฝน หน้าหนาว หรือหน้าร้อน จะมีภาพความสวมงามที่แตกต่างกันไปสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร ได้ตลอดทั้งปี ขึ้นอยู่กับความชอบของนักท่องเที่ยวอยากได้ในรูปแบบไหน  ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร ซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ การคมนาคมเชื่อมโยงกันหลายเส้นทาง  สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและตลอดทั้งปี นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวมากมายของทั้งนครสวรรค์และพิจิตรแล้วเรื่องอาหารนับเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง นักท่องเที่ยวหลายคนพยามแสวงหาอาหารท้องถิ่น อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดนั้น ๆ ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์เองนั้น ด้วยพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำจืดอยู่มากมายจึงอุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด ทำให้อาหารเมนูปลาที่นี้มีความโดดเด่น เช่น ลูกชิ้นปลากราย ทอดมันปลากราย ส่วนอาหารจีนที่นครสวรรค์นับได้ว่ามีรสชาดอร่อยมากเนื่องจากบรรพบุรุษของชาวจีนในนครสวรรค์ได้สืบทอดสูตรการทำอาหารจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน อีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดคือขนมโมจิของฝากที่มีชื่อเสียงของนครสวรรค์ ที่มีหลากหลายรสชาด และหลายยี่ห้อ แล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวจะชอบ

คุณวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวอีกว่าเพื่อให้นครสวรรค์เป็นที่รู้จักและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ททท.สำนักงานนครสวรรค์ กำหนดการทำงานกับพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดในทุกรูปแบบเพื่อให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และแน่นอนว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่หรือ Gen Y เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบท่องเที่ยว เราพยายามดึงกลุ่มนี้ โดยใช้ กลุ่ม Gen Y นครสวรรค์ ดึง กลุ่ม Gen Y นอกพื้นที่เข้ามาให้ได้มากที่สุด ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวสตรี เรามีความสวยงามของดอกไม้บางช่วงบางเวลา เช่น ดอกบัวแดงในบึงบอระเพ็ดดอกกระเจียวยักษ์ที่เขาโล้นจังหวัดพิจิตร สำหรับกลุ่มวัยเก๋าที่ชื่นชอบการไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามีสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมากที่สามารถเชิญชวนมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของเรา ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดนครสวรรค์มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การวิ่งรายการต่างๆ การปั่นจักรยานทั้งระยะใกล้และระยะไกลให้เลือก  ซึ่งจะ เชื่อมการท่องเที่ยวด้านกีฬาและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งแน่นอนต้องวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คุณภาพการบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวต้องใช้กระบวนการความร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน รวมทั้งชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่ทุกคนจะมอบความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวด้วยร้อยยิ้มและมิตรไมตรีในฐานะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่จะเพิ่มทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวให้จังหวัดนครสวรรค์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต นายวิสูตร บัวชุม กล่าวในที่สุด